Structura Berești


Profesor coordonator
Corobană Lenuţa

Numărul elevilor în 2023: 87, preşcolari 29 şi 58 elevi clasele 0-4.

Clădirea este supraveghetă video interior şi exterior precum şi reţea wireless în toată şcoala. Dispune de loc de joacă pentru copiii preşcolari, o sală de sport în interior precum şi de un teren de sport situat în exterior. De asemeni fiecare sală de clasă este dotată cu videoproiector, calculator sau laptop şi parţial cu tablă interactivă.

          Scurt istoric al localității și Școlii Berești     Deși nu se cunoaște data apariției  satului Berești, denumirea acestuia se  regasește într-o monografie din anul  1904, numele provenind de la boierul  Bereșteanu, ce stapânea moșiile din  zonă.
     Primele inceputuri de școlarizare
 a copiilor de varstă școlară se  amintesc in deceniul al VII-lea din  secolul XIX. Până atunci, cititul și  scrisul erau cunoscute de preotul  satului. Școala Primară a fost  înființată la 20 martie 1879, primul  învățător fiind preotul Vasile Catană.      Alți învătători, înscriși in Cartea  Școlii, în perioada 1962-1963, sunt:  Ichim Gheorghe, Ichim Maria, Nițescu  Elena, Cândea Mărioara, Cândea  Gheorghe, Vetrea Valeria, Istrate Veta,  Corobană Eugen.

STR. SFANTUL PANTELIMON nr. 12


   Built entirely by thematic_design@hotmail.com