Gimnazială Păncești

   • Resurse materiale

   • Oferta educaţională

Galerie foto

   • Şcoala Sascut

   • Şcoala Sascut-Sat

   • Şcoala Pănceşti

   • Şcoala Bereşti

   • Olimpici

   • Premianți

   • Copii talentați

         Scurt istoric al localității și Școlii Păncești

     Şcoala primară din Pănceşti a fost  înfiinţată in anul 1864, iniţial într-o  casă veche. Clădirea construită ulteri-
 or în 1868, avea 4 săli de clasă în  care invăţau 71 de copii după cum reie-
 se din "Marele Dicţionar Geografic al  României" din 1902. Mai târziu, s-a im-
 pus construirea altei şcoli, formată  din 8 săli de clasă, aceasta fiind o  mare realizare a pănceştenilor. Astfel,  toamna anului 1968 a însemnat pentru  mulţi dascăli şi elevi începutul acti-
 vităţii didactice, într-o unitate şco-
 lară nouă. Măiestria, tactul, şi răbda-
 rea de care au dat dovadă dascălii  şcolii, dar şi ambiţia elevilor au fă-
 cut posibilă obţinerea a numeroase pre-
 mii la concursuri şcolare, la admiterea  în licee şi şcoli profesionale, dar şi  la concursurile cultural-artistice şi  sportive. Mulţi elevi s-au realizat  profesional, unii dintre ei devenind  medici, ingineri, profesori, econo-
 mişti, sau buni meseriaşi. Grădiniţa  Nr.1 îşi desfăşoară activitate într-o  clădire nouă, modernă, iar Gradiniţa
 Nr 2, situată la 3 km distanţă, în  vechea clădire a Şcolii Primare Nr. 2.

Şcoala Gimnazială Sascut, loc. Sascut, jud. Bacău, CP: 607520, tel-fax: 0234280433, e-mail: scoalasascut@yahoo.com, scoalasascut@gmail.com, scoalasascut@scoalasascut.ro

      
  
Site optimizat pentru mozilla firefox
                       
Built entirely by thematic_design@hotmail.com