Structura Sascut-Sat


Profesor coordonator
Dumitru Maria

Numărul elevilor în 2023: 205, elevi preşcolari 40, 93 elevi clasele 0-4 şi gimnazial 73.

Clădirea este supraveghetă video interior şi exterior precum şi reţea wireless în toată şcoala. Dispune de loc de joacă pentru copiii preşcolari, o sală de sport în interior precum şi de un teren de sport situat în exterior. De asemeni fiecare sală de clasă este dotată cu videoproiector, calculator şi parţial cu tablă interactivă.

 
 

        Scurt istoric al localității și Școlii Sascut-Sat


    Clădirea școlii a fost construită în  anul 1971 sub atenta îndrumare și su-
 praveghere a domnului primar Minea Ion
 și a domnului director, prof. Apostu  Neculai.
    Școala este situată in centrul satu-
 lui, fiind compusă din parter și două
 etaje totalizănd 20 de încăperi(săli
 de clasă, laboratoare, cabinete).     Dintre personalitățile marcante care  s-au născut și au învățat în Sascut-Sat  amintim pe savantul UNESCO Ion  Athanasiu(1868-1925), și pe explorato-
 rul polar Theodor Gheorghe Negoiță (1946-2011).
    Dintre profesorii remarcați ai șco-
 lii dar care din păcate nu mai sunt  printre noi amintim: Crețu Alecu, Flo-
 rea Ion, Florea Maria, Vetrea Maricica,
 Apostu Neculai, Apostu Gheorghen și Ma-
 ria, Negoiță Iftimie și Elena, Cândea
 Gheorghe și Mărioara, Dumitrescu Mihai,  Bunea Dumitru, Bejan Constantin și Ma-
 ria, Vetrea Maricica, Tuhan Ion și Au-
 rica, Scutaru Maria, Țarălungă Maria.

PROF. DR. IOAN ATHANASIU nr. 153


   Built entirely by thematic_design@hotmail.com