Lista spatiilor de cazare existente la nivelul U.A.T.-urilor judetului Bacau. Link către I.S.U. Bacău.

  • Management

  • Proceduri manageriale

  • Organigrama

  • C. E. A. C.

  • Resurse bugetare

  • Resurse materiale

  • Viziune și strategie

  • Oferta educaţională

• Şcoala după şcoală

Galerie foto

   • Şcoala Sascut

   • Şcoala Sascut-Sat

   • Şcoala Pănceşti

   • Şcoala Bereşti

   • Olimpici

   • Copii talentați

• Noutăți

   Login

   • Protecţia datelor

   • Ghid G. D. P. R.

          Scurt istoric al localității și Școlii Sascut

    Prima atestare documentară a locali-
 tăţii Sascut datează din data de 11 a-
 prilie 1639. Sascutul era un sat răze-
 şesc dar, odată cu trecerea anilor, o-
 rânduirile sociale în schimbare au  dezvoltat economia localitații. Școala  Gimnazială Sascut, "mezina" școlilor  din comună, a fost construită spre fi-
 nalul anilor '70, începutul anilor '80,  fiind inaugurată in anul 1982. Persona-
 lități marcante precum Ioan Athanasiu  (n.27 aprilie 1868, Sascut, d.20 iulie  1926, București) medic veterinar și fi-
 ziolog român, membru corespondent al A-
 cademiei Române, sunt la loc de cinste  in istoricul cultural al  comunei. Din  relatările primilor profesori și das-
 căli care au educat încă de la început  generații de copii(amintim aici, înv.  Costea Nicolae, Tofan Constantin, prof.  Coman Lenuța, Gruber George, Turcu  Georgeta, Corobană Elena), școala dis-
 punea de trei laboratoare complet uti-
 late: fizica, chimie și biologie.
    Astazi, recent renovată si moder-
 nizată, laboratoarele CDI, AeL, sala
 de sport si baza sportivă de aproxima-
 tiv 2000 m2 completează resursele di-
 dactice puse la dispoziția elevilor.

• Mesaje pentru elevi/părinți

• Mesaje pentru cadre didactice

• Anunţuri C.A.

• Sponsorizări/Donaţii

• Zona IT

• I.S.J. Bacău

• M.E.N

Şcoala Gimnazială Sascut, loc. Sascut, jud. Bacău, CP: 607520, tel-fax: 0234280433, e-mail: scoalasascut@yahoo.com, scoalasascut@gmail.com, scoalasascut@scoalasascut.ro

      
  
Site optimizat pentru mozilla firefox
                       
Built entirely by thematic_design@hotmail.com