• Management

   • Regulament intern

   • Resurse bugetare

   • Resurse materiale

   • Viziune și strategie

   • Oferta educaţională

Galerie foto

   • Şcoala Sascut

   • Şcoala Sascut-Sat

   • Şcoala Pănceşti

   • Şcoala Bereşti

   • Olimpici

   • Premianți

   • Copii talentați

• Noutăți

   Login

   User :      ********

   Parolă :   ********

• Crează cont

• Termeni si condiții

          Scurt istoric al localității și Școlii Sascut

    Prima atestare documentară a locali-
 tăţii Sascut datează din data de 11 a-
 prilie 1639. Sascutul era un sat răze-
 şesc dar, odată cu trecerea anilor, o-
 rânduirile sociale în schimbare au  dezvoltat economia localitații. Școala  Gimnazială Sascut, "mezina" școlilor  din comună, a fost construită spre fi-
 nalul anilor '70, începutul anilor '80,  fiind inaugurată in anul 1982. Persona-
 lități marcante precum Ioan Athanasiu  (n.27 aprilie 1868, Sascut, d.20 iulie  1926, București) medic veterinar și fi-
 ziolog român, membru corespondent al A-
 cademiei Române, sunt la loc de cinste  in istoricul cultural al  comunei. Din  relatările primilor profesori și das-
 căli care au educat încă de la început  generații de copii(amintim aici, înv.  Costea Nicolae, Tofan Constantin, prof.  Coman Lenuța, Gruber George, Turcu  Georgeta, Corobană Elena), școala dis-
 punea de trei laboratoare complet uti-
 late: fizica, chimie și biologie.
    Astazi, recent renovată si moder-
 nizată, laboratoarele CDI, AeL, sala
 de sport si baza sportivă de aproxima-
 tiv 2000 m2 completează resursele di-
 dactice puse la dispoziția elevilor.

• Mesaje pentru elevi/părinți

• Mesaje pentru cadre didactice

• Anunţuri C.A.

• Zona IT

• I.S.J. Bacău

• Ministerul Educaţiei Naţionale

Şcoala Gimnazială Sascut, loc. Sascut, jud. Bacău, CP: 607520, tel-fax: 0234280433, e-mail: scoalasascut@yahoo.com, scoalasascut@gmail.com, scoalasascut@scoalasascut.ro

   Up-date site: 19/09/2019                                     Număr vizite site:
Built entirely by thematic_design@hotmail.com   
  Site optimizat pentru mozilla firefox.