ŞCOALA   DUPĂ   ŞCOALĂ   ÎN   CADRUL   ȘCOLII   GIMNAZIALE   SASCUT
2020-2021
Prezentare proiect pilot Scoala dupa scoala
   Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala” SDS Incepând cu semestrul al II-lea al anului școlar curent, Ministerul Educației organizează și asigură desfășurarea Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 186 din 24 februarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 3.300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestui program. Scopul principal al programului este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.
   Prin educația remedială se urmărește stimularea finalizării învațământului obligatoriu (prevenirea abandonului școlar) și îmbunatățirea ratei succesului școlar pentru copiii din grupurile dezavantajate. Potrivit ordinului publicat, sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. De asemenea, pentru participarea la program, elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:
 1. elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
 2. elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
 3. elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

   În organizarea activităților de educație remedială, unitățile de învățământ vor avea în vedere următoarele recomandări:
 a. constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupă;
 b. organizarea a 20 de ore de activități remediale/lună/elev, cu prezență fizică în clasă;
 c. proiectarea, organizarea și susținerea activităților de către cadre didactice calificate provenite din unitatea de învățământ care organizează programul sau din alte unități de învățământ;
 d. activitățile remediale, materializate în activități de învățare, vor viza îmbunătățirea achizițiilor elevilor, în special a acelora care contribuie la formarea competențelor de bază, fundamentale pentru formarea celorlalte competențe;
 e. se au în vedere, cu prioritate, activități remediale care să vizeze achizițiile care contribuie la formarea competențelor de literație și a competențelor STEM, incluzând și activități pentru formarea comportamentelor specifice competenței „a învăța să înveți“.

   Se menționează și faptul că în situații justificate, cum ar fi necesitatea pregătirii elevilor pentru examene de corigență sau de încheiere a situației școlare sau pentru actualizarea cunoștințelor, în perspectiva deschiderii noului an școlar, activitățile remediale se pot desfășura și pe durata vacanței. Ordinul ministrului educației mai prevede un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună. Sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev și este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizării și participării copiilor la 20 de ore/elev/lună de activități de educație remedială, respectiv susținerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în activitățile cu elevii, derulate în proiect, se mai arată în document. Calendarul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, activitățile remediale organizate, influența absențelor dar și alte măsuri de organizare pot fi consulate prin accesarea Normelor metodologice din 19 februarie 2021.
   Metodologie SDS Vezi mai mult